OZNÁMENÍ
o přerušení a zajištění provozu MŠ na území MČ Praha 20 v době letních prázdnin 2024

Na základě usnesení 47. schůze Rady MČ Praha 20 – číslo RMC/47/20/0041/24 ze dne 08. 02. 2024 bude v měsíci červenci 2024 omezen provoz mateřských škol Prahy 20 a náhradní provoz bude zajištěn takto:

Letní provoz = 01. 07. – 12. 07. 2024 – MŠ, Praha 9, Chodovická 1900, budova Pastelka (v provozu všechny MŠ na území Prahy 20).
15. 07. – 30. 08. 2024 – je provoz přerušen ve všech MŠ zřizovaných MČ Praha 20 z důvodu plánovaných oprav, rekonstrukcí a údržby.
Nový školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí – 02. 09. 2024

Výše úplaty (školného) za vzdělávání v MŠ Chodovická se v době letních prázdnin 2024 poměrně snižuje a činí 40,- Kč za den.
Provoz v době letních prázdnin je určen přednostně pro děti zaměstnaných rodičů a rodičů evidovaných na ÚP docházejících do mateřské školy na území Prahy 20.
Upozorňujeme rodiče přihlášených dětí, že v případě neuhrazení školného a stravného na účet mateřské školy do určeného data, nebude dítě do mateřské školy na letní provoz přijato.

Bc. Dana Uhrová
Ředitelka MŠ, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900

V Praze 09. 04. 2024