Rodičovský příspěvek na akce

Jak uhradit rodičovský příspěvek na akce?

Pro období šk.r. 2023/24 byl schůzí rodičů odhlasován RPNA (a později i shromážděním členů SRPMŠ členský příspěvek) ve výši 500 Kč/1 dítě docházející do MŠ.

Příspěvek uhraďte co nejdříve následovně:

1/ jste-li členem SRPMŠ:

č.ú. 2600336236/ 2010  Fio banka, a.s. (transparentní účet) + variabilní symbol vašeho dítěte

2/ nejste-li členem SRPMŠ: I v tomto případě vedení MŠ preferuje, abyste použili výše uvedený účet SRPMŠ! Platba potom nebude členským příspěvkem, ale účelově určeným darem.

V každém případě vždy použijte variabilní symbol, který byl přidělen Vašemu dítěti hospodářkou školy pro placení školného/stravného!