Zelená učebna

ZELENÁ UČEBNA MŠ Chodovická.

Cílem projektu bylo vybudování atraktivního prvku na školkové zahradě, jež by poskytl prostor pro realizaci výchovně-vzdělávacích a relaxačních aktivit i za méně příznivých povětrnostních podmínek (ochrana před deštěm, přímým sluncem atp.), využití procesu budování pro posílení spolupráce školky s rodiči i pozitivních vztahů uvnitř školky a v neposlední řadě též propagace myšlenek EVVO a udržitelného rozvoje.

Zelená učebna má podobu otevřeného přístřešku o půdorysu 6x6m (tj.36 m2, kolmý průmět střechy 49 m2) v provedení, jež dobře zapadá do koncepce zahrady v přírodním stylu – dřevěná trámová konstrukce, lehká krytina v tlumené barvě (asfaltový šindel na prknech), podlaha je řešena jako dřevěné podium na roštu uloženém v kačírku; jsou provedeny svody se střechy a osazeny nádobami na jímání dešťové vody pro využití k zálivce zahrady a herním aktivitám; přístřešek byl doplněn vegetačními prvky (bylinková spirála) a akustickým prvkem. Velikost a uspořádání učebny by měly odpovídat potřebám jedné školkové/školní třídy.

Po straně altánu byl z vytěžené zeminy vybudován nízký val (do výšky cca 70 cm nad terénem a v délce cca 5 m) se vsazenými akátovými špalky k sezení na severní straně a bylinkovým záhonem na jižní straně a osázen trvalkami.

Zastřešený prostor byl opatřen vybavením v podobě dřevěných lavic s úložným prostorem a špalků k sezení. Učební a pracovní pomůcky pro vzdělávací a relaxační aktivity, jejichž fond budeme dále rozšiřovat, budou ukládány rovněž ve zděném zahradním přístřešku.

Na realizaci projektu se podíleli především školkoví rodiče a zaměstnanci formou dobrovolnické práce, částečně též děti v rámci pravidelného programu (tvorba bylinkového záhonu a akustického prvku).

Výhodou žadatele bylo, že se mohl opřít o skupinu pedagogů a rodičů nadšených pro obnovu zahrady a včleňování výchovy pro udržitelný rozvoj do praxe školky; měl tříleté zkušenosti s organizací dobrovolníků; měl vypracovaný školní plán EVVO jako základ pro využití „zelené učebny“ a počítal s jejími dalšími potenciálními uživateli (okolní MŠ a ZŠ, veřejnost).

Bylo využito vícezdrojové financování – kromě dotační podpory Hlavního města Prahy ve výši 160 000 Kč též finanční prostředky z rozpočtu MŠ, příspěvek finanční i formou dobrovolnické práce SRPMŠ Chodovická, z.s. a dalších rodičů a zaměstnanců školky, sponzoři zejména z řad místních firem činných ve stavebnictví. Zde děkujeme firmám HORNBACH BAUMARKT CS a ZENIT, s.r.o. za sponzorské dary stavebního materiálu.

Uživateli učebny budou primárně děti a pedagogové MŠ Chodovická v denním provozu školky (později také žáci tříd základní školy, kteří by měli v budoucnu vystřídat mateřinku v prostorách nové budovy); Lesní klub předškolní angličtiny MŠ Chodovická; sporadicky děti a žáci okolních MŠ a ZŠ; školková zahrada se v posledních třech letech stala dějištěm různých akcí pro školkovou komunitu a veřejnost, při jim podobných bude přístřešek jistě také dobře využit.

ŘÍZENÍ PROJEKTU a info: Karolína Klímová, klimovak@volny.cz, 774 347 262

úkoltermínkdo má na starosti
poznámka
projednání projektové dokumentace, získání územního souhlasu08/2014KKúzemní souhlas a ohlášení stavby, MČ Praha 20 se stala spolužadatelem
zemní práce, betonování patek, kačírek09/2014KK

 fotky zde

Klímovi 2x, Križekovi 2x, Slávek Půr, Roman Jasný

Genel Invest, s.r.o. (zemní práce, doprava kačírku)

konstrukce, OSB -nákup materiálu, přířez, natírání8.-9.11.2014 KK

dřevo z Ondřejova přijelo 24.10., ke skládání se nachomýtli KK, Bára Stýblová a Vašek Molík, pán z pily nám taky pomohl

25.10, 27.10. – natírání impregnací (KK+Bára Stýblová)

29.+30.10. natírání 1.vrstva Lazurol (KK+Šárka Pokorná)

1.11. Míra Tůma+KK – předřezání trámů

3.+4.11.natírání 2.vrstva Lazurol (KK+Šárka Pokorná)

8.11. vztyčení konstrukce, krov (Jirka Klíma, Míra Tůma, Šimon Pokorný, Petr Klauda, Josef Kovačovský, Roman Jasný, KK)

9.11.krov, 1.řada OSB (Jirka Klíma, Míra Tůma, Libor Jůn, Jarda Vlk, Pavla Vlková, KK, Adéla Jůnová – proviantní důstojník 🙂

12.11.OSB (Libor Jůn, Tomáš Roba, KK, Pavla Voldřichová, Bára Stýblová, Zdenička Staňková, Katka Trutnovská)

střecha22.-23.11. 2014Pavla Vlková, KK

22.11. šindel (Jarda Vlk, KK, Šimon a Šárka Pokorných, Honza Pacek)

23.11. šindel+terénní úpravy a palisáda

Jarda a Pavla Vlkovi, KK, Libor Jůn, Pavel Zima, Honza Eisenhammer, Petr Klauda, bitumenman, Roman Jasný, Lukáš Malec, Tomáš, tatínek od malého Toma z angličtiny

průběžná zpráva k 31.12.2014 KK průběžná zpráva k 31.12.2014
terasová podlaha jaro 2015 KK 
vegetační prvky, spirála, val23.11.odpoPavla Vlková  jarní rodičovská brigáda na zahradě
uvedení do provozu06/2015Klímová 23.6.2015 Letní slavnost
propagační materiál12/2015Klímová

společně s ekovýchovným projektem Jediný svět

 

monitoring využití učebny09-12/2015Vlaďka Machajdíková 
audioprvek12/2015Katka Trutnovská, KK 
vnitřní zařízení12/2015KKzavírací lavice s úložným prostorem, akátové špalky
 závěrečná zpráva projektu, vyúčtování01/2016KK  krátká závěrečná zpráva