Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ za rok 2023
je k dispozici na třídách. Tiskopis se vydává pouze těm, kteří za dítě v
roce 2023 platili školné.

Potvrzení školkovného za děti, které již do MŠ nechodí je připraveno v
kanceláří MŠ. Termín a čas vydání potvrzení je potřeba domluvit s
ředitelkou školy na telefonním čísle 603956353.