OP JAK

Název projektu:   Personální posílení a inovativní vzdělávání dětí v MŠ Chodovická

Registrační číslo:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0006406

Termín realizace: 1.9.2023 – 31.8.2025

1.I/1       2.3   Školní asistent MŠ

1.I/4      2.2   Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/6      2.3    Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.I/7      2.3    Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ