Šablony I.

Přehled šablony I.

Název Projektu:    Personální posílení a školení pedagogů v MŠ Chodovická

Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005564

Termín realizace:  1.9.2017 – 31.8.2019