Náš školní rok

Jak u nás probíhá školní rok?

ZÁŘÍ - OTVÍRÁME! ŠKOLKOVÝ ROK ZAČÍNÁ

 • Adaptační a seznamovací čas
 • Poznávání nových kamarádů
 • Seznamování se s prostředím, činnostmi a spoluvytváření pravidel života třídy a školy

ŘÍJEN - BAREVNÉ KRÁSY SVĚTA

 • Rozhlédni se kolem sebe a ukaž, co umíš
 • Příprava a otevření Velké podzimní výstavy dětských prací v MŠ
 • Štrůdlování – aneb pečeme a ochutnáváme

LISTOPAD - ZAVÍRÁNÍ ZAHRADY

 • Osvojování poznatků o přírodě a jejich proměnách
 • Návštěvy v ZOO – posílení radosti z objevovaného, zvídavosti, probouzení zájmu dětí

PROSINEC - ADVENT - VYŠLA HVĚZDA VÁNOČNÍ

 • Zdobíme vánoční jedličku – pečení vánočních perníků – poznávání lidových tradic a zvyků
 • Besídky a vánoční dílny pro rodiče
 • Vánoční výstava ve výstavní síni obce
 • Zpívánky pod vánočním stromem
 • Zpívánky, jak z pohádky – návštěva předvánočních lidových skanzenů

LEDEN - SVĚT KOLEM NÁS

 • Rozvoj fyzické zdatnosti zimními sporty
 • Pomoc zvířátkům v době nedostatku
 • Seznamování se s realitou světa nad rámec MŠ
 • Škola nanečisto – předškoláci vyzkouší den v ZŠ

ÚNOR - KDYŽ SE ŘEKNE...

 • Nemocnice pro medvídky – ve spolupráci s lékařskou fakultou UK „ordinace ve třídách“
 • Masopust je tu – masopustní rej masek
 • Jarmark je, když…

BŘEZEN - PTAČÍ SVATBA - ANEB, JARO JE TU!

 • Studánky se probouzejí – příroda a její ochrana
 • Tajemství knížek – programové návštěvy místní knihovny
 • Ukaž, jak se domluvíš – zaměřeno na komunikativní dovednosti a posilování sebedůvěry
 • Tradice a zvyky v období Velikonoc
 • Co mám umět, když mi je: 3-4-5-6 let

DUBEN - HALÓ, DĚTI, POJĎTE VEN!

 • Pozor na ulici – přecházej a přemýšlej! – vycházky a výlety s praktickou průpravou dopravní tématiky
 • Kamarád v nebezpečí – co mám dělat? – rozvíjet schopnosti vážit si života ve všech formách
 • Medvídek ve městě – realizace projektu Městské policie ČR v MŠ

KVĚTEN - KDYŽ VŠECHNO KVETE

 • Tématický projekt „Kolik je sluníček?“
 • Čí je svět kolem nás? – ekologický projekt
 • Škola v přírodě

ČERVEN - ČAS VODY, PRÁZDNIN, ALE TAKÉ LOUČENÍ

 • Den plný překvapení – oslava Dne dětí
 • Karneval
 • Rozloučení s předškoláky – zahradní slavnost s rodiči
 • Jak je krásně u nás doma – projekt realizován celoškolními výlety s poznávací tématikou
 • Sláva, už jím téměř vše! – aneb zdravý životní styl