Školková zahrada

Snažíme se, aby školka byla místem setkávání; aby sem rády chodily naše děti i my!

Hlavním polem aktivního působení aktivních členů spolku je již několik let obnova školkové zahrady a vše, co s tímto tématem souvisí – fundraising, PR, spolupráce s ÚMČ Praha 20 atd. Pomáhají nám i další přátelé, kteří se školkou přímo spojeni nejsou – oceňujeme zejména odbornou i praktickou pomoc Hanky Jelínkové, zahradní specialistky a svépravické rodačky; v roce 2012 pro nás zhotovila studii zahrady (k nahlédnutí v kanceláři ředitelky MŠ).

Po několik minulých let byla školková zahrada spíše opomíjena, dílo zkázy dokončila stavba nové budovy mateřské školy v letech 2011-2012.

Na jaře 2012 MČ Praha 20 udělila školce dotaci ve výši 300 tisíc Kč; tato částka se stala předmětem výběrového řízení na doplnění hracích prvků. Po dlouhých peripetiích bylo výběrové řízení úspěšně dokončeno počátkem roku 2013, vítězem se stala firma Tomovy parky, s.r.o. Instalace tří pískovišť, dvou houpaček, čtyř přelízek a terénní klouzačky proběhla v květnu 2013. Na rozvoji zahrady stále pracujeme, každým rokem proběhnou na jaře a na podzim velké brigády, řada rodičů přichází na zahradu pomoci individuálně.

Na podzim 2013 jsme zapracovali na výzdobě zdi trafostanice; tento projekt významně podpořila PRE a další firmy. Motiv klokoňů byl použit i na benefiční pohlednici.

Dalším dlouhodobým projektem SRPMŠ je úprava starého zahradního přístřešku na učebnu v přírodě a vytvoření zahradního arboreta na pozemku školkové zahrady. V těchto snahách se k nám v minulosti připojila jedna třída ze ZŠ Ratibořická v čele s třídní učitelkou  Martinou Josefovou – díky! Během letních prázdnin 2014 byla opravena střecha a osazeny dešťové svody. Během uplynulých letních prázdnin byly opraveny omítky a strop. V části přístřešku vznikne dílenský koutek, nářadí i stůl již máme připravené!

Od roku 2012 až do současnosti jsme na zahradě vytvořili více nových prvků: terénní vlnu v západní části zahrady, zelené vrbičkové domečky, ovocnou zahrádku. V souvislosti s rekonstrukcí ratibořického pavilonu došlo k devastaci některých z nich, ale čas vše zahojil – většina je opět obnovena!

Během letních prázdnin 2014 jsme zapracovali na úpravě Kouzelné předzahrádky při jižní fasádě staré budovy školky Kostička; práce na zateplení budovy s sebou odnesly malbu na fasádě – ale rádi ji namalujeme zas!

Ve školním roce 2014/15 jsme realizovali projekt Voda z nebe, na nějž významně přispěly Nadace Partnerství a firma Nestlé; projekt Lesní týden MŠ Chodovická za přispění MČ Praha 20 z projektu Zdravé město Horní Počernice; v roce 2015 byly završeny projekty Zelená učebna MŠ Chodovická a ekovýchovný program Jediný svět, na jejichž realizaci se rozhodující měrou podílelo Hlavní město Praha. Děkujeme!

V roce 2018 jsme na zahradě založili hmatový chodníček a zvýšené podium pro hry dětí. Na stěně přístřešku byla osazena boulderová stěna pro horizontální lezení.

Snažíme se, aby školka byla místem setkávání; aby sem rády chodily naše děti i my!

V záležitostech spojených s obnovou školkové zahrady se můžete obracet na srpms@ms-chodovicka.cz nebo Kateřinu Trutnovskou katkatrutnovska@seznam.cz (učitelka ze třídy Brouček).