Šablony III.

Přehled šablony III.

Název projektu:   Personální posílení MŠ Chodovická III.

Registrační číslo:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020130

Termín realizace: 1.9.2021 – 30.6.2023