Tématické setkávání

Výzva č. 54 MŠ Chodovická.

1. Komunitně osvětové setkání

Dne 7.12.2022 od 16:00 do 18:15 hod. se uskutečnilo setkání rodičů a zástupců MŠ pod názvem „Adventní zpívání u vánočního stromu“. Akce proběhla na školní zahradě, kde si všichni účastníci připomněli oslavu křesťanských vánočních svátků a společně si zazpívali české a ukrajinské koledy.

V Praze dne 15.12.2022

2. Odborné tématické setkání

Dne 7.3.2023 od 16:00 do 18:30 a 8.3.2023 od 16:00 do 18:30 proběhly dvě odborná setkání pro rodiče dětí předškoláků včetně rodičů dětí s OMJ. Obě setkání byly zaměřené na „Aspekty školní zralosti v návaznosti na zápis do ZŠ“. Rodiče se kromě všeobecných informací ke školní zralosti dětí dozvěděli, jaké kompetence mají mít děti, aby co nejlépe zvládly přechod z MŠ do ZŠ. Rodiče měli možnost se aktivně zapojit a vyzkoušet si některé hry určené k zlepšení komunikace v ČJ, které můžou následně využít spolu se svými dětmi.

V Praze dne 17.3.2023