Výzva č. 54

Výzva č. 54 MŠ Chodovická.

Číslo projektu: V54 CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001941 MŠ Chodovická

Datum realizace: 1.9.2020 – 30.06.2023

Informace o kurzech:

1.1.1 – Dvojjazyčný školní asistent na 0,5 úvazku

2.2.1 – Intenzivní jazykové kurzy ČDJ pro MŠ

3.1.1 – Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu

3.1.5 – Třídní projekt dopolední jednorázový pro 1 třídu MŠ

4.1.1 – Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol v rozsahu 8 hod.

4.2.1 – Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků

5.1.1 – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí

5.2.1 – Komunitně osvětové setkání 2 hodinové