Kolektivní logopedická péče v rámci provozu dopoledních hodin v MŠ – kroužek pro děti bez přítomnosti rodičů pod vedením Mgr. Marie Sekyrkové

Vážení rodiče. Pro předškolní děti bude probíhat od září 2023 opět kolektivní logopedická péče v rámci péče MŠ 1 x v měsíci, kterou povede Mgr. Marie Sekyrková. Tato aktivita je pouze doplněním individuálních setkání, na která děti chodí ke mně do ambulance společně s rodiči 1krát až 2krát v měsíci.

Ve školním roce 2023/24 bude 10 setkání ve skupinách.   Skupinová cvičení jsou pouze podpůrnou metodou práce s dítětem. Dítě s poruchou řeči by mělo docházet i na individuální vedení k jakémukoliv logopedovi. V kolektivním setkání sleduji, jak dítě pracuje mezi vrstevníky, jak se zapojuje do společných řečových aktivit. Do logopedické kolektivní péče budou zařazeny přednostně děti předškolního věku z mé ambulance, po zůstatku volných míst bude zařazeno i dítě s krátkou zprávou logopeda z ambulance, kam docházíte s dítětem. Ve většině případů mám přednostně ve skupinách děti, které zároveň docházejí do mé individuální logopedické péče. Dochází tak ke zintenzivnění našich tréninků a skupinová setkání doplňují individuální péči.

Kolektivní logopedická péče nenahrazuje individuální vedení dítěte u logopeda. V kolektivní péči se zaměřujeme na podporu jazyka českého, ze kterého se po nástupu do ZŠ stane vyučovací předmět. Na kolektivní péči se procvičují hlásky již zvládnuté, rozvíjí se však významně slovní zásoba, akustická paměť, fonemické uvědomování, fonematický sluch, slabiková schémata, poznávání první a poslední hlásky. Vyvozování nových hlásek se provádí kdekoliv u logopedů v individuálním vedení, nikoliv ve skupině, tam se hlásky jen zpřesňují. V rámci kolektivní péče budeme hrát logopedické komunikační hry, pracovat u interaktivní tabule, pracovat dle vybraných listů z pracovního sešitu Sluchové vnímání dle Dr. Bednářové, Kuliferda-Sluchové vnímání. Po každém setkání dítě domů dostane pracovní listy, které jsme již procvičili, aby rodič měl přehled o tréninku. Souběžně také rodiče obdrží informace podrobnějšího charakteru v písemné formě o proběhlé lekci po každém setkání, ty budou na nástěnkách v MŠ či na stránkách MŠ.

 Péče bude hrazena rodiči: 10 návštěv, včetně vánočního dárku, materiálů a natočení DVD z lekce ve 2. pololetí. Záznam bude dán k dispozici rodičům. Cena 1600,-kč za celý školní rok, kdy proběhne 10 setkání. Při závěrečné lekci bude předáno vysvědčení. Platba nejpozději do 15.9.2023. První lekce bude 22.9. dopoledne v průběhu pobytu dětí v MŠ.

 Číslo mého účtu: 955515103/0800, do poznámky jméno dítěte, třída v MŠ.

Skupiny budou sestaveny primárně dle tříd a dojde ke zkoordinování s programem MŠ. Převedení dětí na kolektivní logo cvičení, která se koná bez přítomnosti rodičů, zajistí logopedka či personál MŠ, kam vaše dítě dochází. Kolektivní logopedická cvičení budou probíhat 1krát v měsíci – většinou jde o pátek ve velkém prostoru sborovny ve 3. patře v budově přístavby MŠ Chodovická Pastelka, Praha 9. Doba trvání lekce se bude pohybovat v rozmezí 45 minut s převedením, hygienou 60 minut. Termíny a časový nástup jednotlivých skupin bude upřesněn po odevzdání přihlášek. Pokud máte zájem, vyzvedněte si na třídě či u logopedky nebo si stáhněte na stránkách MŠ přihlášku na kolektivní logopedická cvičení, přihlášku vyplňte a odevzdejte ve třídě, osobně logopedce, či do dřevěné schránky s mým jménem naproti výtahu v přízemí budovy PASTELKA.   Děkuji za pochopení a spolupráci.    Pokud vaše dítě onemocní a nebude na lekci, doplníme látku při individuálním sezení v rámci mé péče o děti, které ke mně docházejí či v další následné kolektivní lekci.

Termíny lekcí budou upřesněny při počáteční lekci. Začínáme 22. 9. 2023, další termíny by měly probíhat vždy v pátek 1krát v měsíci, pokud nebude mít MŠ nějaký neodkladný program, v tom případě bude termín přesunut dle potřeb MŠ a budete včas informováni. Těším se na práci s vašimi dětmi.

1.9. 2023                                                                Mgr. Sekyrková Marie

 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE