LMŠ Schoeppenstedt 2014

WKG Schöppenstedt, Niedersächsen (5-ti denní stáž, 07/2014)

Karolína Klímová, klimovak@volny.cz, 774 347 262

Forma organizace: Sdružení rodičů (učitelky jsou členy sdružení), 4-členný výbor (učitelky nejsou členy výboru) řídí finance, členský příspěvek 5EU/měsíc

Výše školkovného:Školka je financována dílem spolkovou republikou, dílem obcí, dílem rodiči – částka, kterou platí rodiče, je stejná jako u dětí, které navštěvují „klasickou“ MŠ (Hauskindergarten).

Principy provozu WKG (Niedersächsen): max 5 hodin denně, max 15 dětí ve skupině, věk dětí 3+, vždy přítomny 2 dospělé osoby, bez povinnosti mít zázemí (zdá se ale, že většina WKG má alespoň maringotku) – organizace WKG se sice snaží o změnu pravidel (ze strany rodičů je silný tlak na prodloužení denní docházky), ale stejně se všichni shodují na tom, že celodenní provoz pouze v lese (venku) není možný (zejména v zimě) – řešením by tedy byla pevná stavba se zázemím, vedle lesa – pak by bylo možno denní počet hodin navýšit

 Vzdělávací plán pro WKG – stejný jako pro ostatní školky (každá spolková země trochu jinak, ovšem v předškolním vzdělávání jsou to malé rozdíly)

 Učitelky:

 • Jsou najmuty sdružením, plat dle „tabulek“ pro pozici „vzdělavatel na předškolním stupni vzdělávání“ a „pomocník“ – mění se od 1.9.2014, kdy ke každé skupině max.15 dětí patří již 2 vzdělavatelé s příslušným ohodnocením
 • Vzdělání: 3-letá střední odborná škola nebo vysoká odborná škola v příslušném oboru (social Pedagogik, Elementar Pedagogik); pokud zájemce o práci lektora v lesní školce toto vzdělání nemá, může podmíněnně rok v příslušné organizaci pracovat „na zkoušku“ – pak může na základě doporučení rodičů pokračovat.
 • Zde se obě učitelky setkávají několikrát týdně po ukončení programu v lese, aby naplánovaly program dopředu; jinak 1x za rok – setkání pedagogů WKG z celého Německa; 1x za rok – setkání pedagogů WKG spolkové republiky, 2x za rok – regionální setkání – vyměňování zkušeností
 • 1 pravidelně docházející dobrovolník 1-2x týdně – učitelka výtvarné výchovy v důchodu

 Komunikace s rodiči: denně, osobní setkávání při předává dětí, jinak prostřednictvím výboru sdružení rodičů; cca 1x za 2 měsíce skupinová schůze s rodiči

 Akce s rodiči:

 • Dle potřeby – zřizování zahrady, oprava maringotky, odvoz dětí na vzdálenější místo atd
 • Tradiční akce – dušičky, vánoce, masopust, velikonoce
 • Instruktážní – děti poznávají povolání/práci některého z rodičů (hudebník, sedlák atd.)

 Děti WKG:

 • 15 dětí + děti „na návštěvě“ (ty, které by měly zahájit pravidelnou docházku po letních prázdninách) – celkem 18
 • docházka 5 dní v týdnu

Prostředí a vybavení WKG Schöppenstedt:

 • 25 ha les v režimu ochrany Landschaftschutzgebiet
 • Maringotka s plynovým topením, sud na chytání dešťovky s pumpou, aku-osvětlení, možnost využívat 1 místnost v mládežnickém centru (vzdálená cca 2 km)
 • Do terénu: lana, zavírací nože, kladívka, pilky, míč, malování (pastelky, papír, nůžky, lepidlo, nepromokavá plachta na zem, tvrdé podložky), terénní lupy, literatura (klíče k určování atd.), barevné šátky, pojízdná taška, termoska s teplou vodou na umytí rukou, lopatka, děti vlastní baťůžky

 Denní režim:

 • předání dětí na parkovišti u lesa v 8:00; pokud se z nějakého důvodu opozdí, dovedou děti k maringotce (případně na jiné hrací místo dle zanechaného vzkazu); zahájení dne (krátká říkanka) a odchod do lesa
 • volná hra
 • 10:00 kruh – společná hra (zvuková, hmatová apod)
 • cca 10:30 svačina, kterou si děti přinesou spolu s pitím z domova (po umytí rukou teplou vodou z termosky); děti svačí na místě dle vlastního výběru, 1x za měsíc společné jídlo; žádné cukroví
 • volná hra
 • 12:00 hraní příběhu (1 lektorka +1 “pomocník“ z řad dětí podle pořadníku) – často stejný příběh po celý týden, někdy příběh na pokračování; principy kritického naslouchání
 • cca 12:30 ukončovací kruh (zhodnocení dne, plány na další den, písnička atd.)
 • 13:00 předání dětí rodičům na parkovišti
 • 10 min denně práce s předškoláky dle metodiky Hören, lauschen, lernen – během času vyhrazeného pro volnou hru
 • signál k shromáždění ke společné aktivitě – melodie na flétnu
 • cca 1x za měsíc – speciální program (výjezd)

Projekty/aktivity:

 • Pěstování dýní 2014 – na kousku pole, který poskytl zdarma místní sedlák (založení pole, osetí, pozorování a měření růstu, sklizeň, využití)
 • Obilí 2013 – pozorování růstu obilí, sklizeň, mletí, pečení chleba
 • Skřítkové – země skřítků (Waldorf)
 • Přírodní barvy
 • Příprava marmelád a sirupů (ostružiny, bezinky, pampelišky, jitrocel, jehličí)
 • Nácvik práce se zavíracím nožem – „řidičák“ na nůž (pravidla)

 WKG a j:

 • Nikdo ode mě neočekával, že budu aktivně děti bavit – kdybych se o to pokusila, asi by se dost divily.
 • Zapojila jsem se stejně jako kdokoliv z přítomných – když na mě přišla v kruhu řada, při zpěvu atd.
 • Nemám pocit, že by má přítomnost děti jakkoliv ovlivnila – krom toho, že se výborně pobavily mou němčinou 🙂
 • 1 den jsem strávila ve WKG v Cremlingen – a získala jsem velmi podobné dojmy
 • zažila jsem zde nesmírný klid a pohodu na straně učitelek i dětí; dle mého názoru je lesní školka místem, které poskytuje dítěti příležitost prožívat předškolní věk maximálně možným přirozeným způsobem, v jistotě a duševním bezpečí – přesně tak, jak bych to všem dětem přála!