Jediný svět

Program ekologické výchovy JEDINÝ SVĚT.

Projekt „Jediný svět“, kterému se naše MŠ věnovala po celý školní rok 2014/2015, si stanovil za cíl podpořit environmentální výchovu v řadách dětí i pedagogů.

Do projektu se zapojilo všech 14 tříd po 28 dětech (celkem 392 dětí), z nichž každá absolvovala minimálně čtyři zážitkové programy a výlety – ve výsledku celkem 66 ekovýchovných lekcí přizpůsobených věku dětí i jejich schopnostem.

Dvou hlavních programů pod záštitou Lesů hl. m. Prahy v přírodě blízkém prostředí PP Xaverovský háj, která se nachází v okrajové části hornopočernického katastru, se organizovaně zúčastnily všechny třídy. Další programy vybíraly dětem učitelky individuálně podle zaměření a možností jednotlivých tříd.

Díky dotační podpoře se mohly uskutečnit i výjezdy mimo Horní Počernice, kde tak byly zčásti pokryty vyšší náklady spojené s autobusovou dopravou. Každá třída absolvovala minimálně dva výjezdové programy, které by jinak z finančních důvodů realizovány nebyly.

Celkem se uskutečnilo 13 výjezdů. Při některých učitelky naplánovaly i několik cílů najednou, aby byly co nejvíce šetřeny náklady na dopravu a tím i finanční zdroje z grantu a MŠ.

Po počáteční nesmělosti začaly učitelky vzdělávací nabídky využívat cíleně, vedly svým třídám terénní deníky, které dokumentují veškeré aktivity a pozorování, jimiž děti prošly.

V rámci projektu jednotlivé třídy zpracovaly výstupy spadající do šesti hlavních témat: počasí, kámen, voda, strom, botanika, práce s mapou. Děti pracovaly především s reálnými objekty a jedním z cílů projektu bylo představit jim Horní Počernice a jejich blízké okolí jako (z ekologického hlediska) zajímavý prostor hodný pozornosti a ochrany.

U dospělých (29 pedagogických pracovníků) proběhly vzdělávací aktivity ve třech cyklech, a to ve formě seminářů a workshopů vedených akreditovanými lektorkami.

akce realizovanékdyposkytovatelabsolvoval
EVP Do lesa za stromy  10/2014Ekocentrum Lesy hl.m.Prahyvšech 14 tříd MŠ
EVP O pastýřce, která usnula10/2014o.s.Ábel (ovečky v Prokopském údolí)Brouček, Lvíček
EVP Farma Blaník   
EVP Hrajeme si u vody  Ekocentrum Lesy hl.m.Prahy všech 14 tříd MŠ
EVP Kouzlo bylinek   
EVP Včelí svět   
ZS Pátek u Poděbrad   
    
    
ZS Polabí (v MŠ) 10/2015  všech 14 tříd MŠ
EVP Příroda na podzim 11/2015 RC MUM z.s., Ekomum Zlatá rybka

A pokračujeme!

Exkurze: Od zrnka k hoře (Sedmihorky)04/2016RC MUM z.s., EkomumBrouček, Hrošík