Školka blízká přírodě

Již pátý rok jsme držiteli certifikátu „Školka blízká přírodě“. 

Co to znamená?

Snažíme se přistupovat k dětem v souladu s pravidly vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

A to je…? 

Dáváme dětem příležitost rozvíjet své znalosti a kompetence tak, aby v dalším životě co nejlépe obstály.

A to je něco nového?!

To jistě ne, o totéž se snažily generace vychovatelů před námi; ta novinka je v tom, že naše děti by se měly učit myslet nejen na sebe, ale i na další pokolení, která budou tuto planetu obývat v budoucnu…

Ach jé, neumíte to říci jednodušeji?!?

Ale ano, prostě: Aby po nás nebyla potopa!!!

Zelená učebna na školkové zahradě – děti mohou být venku i za méně příznivého počasí a plní zde svůj vzdělávací program.

Terénní dny – děti třídy Brouček vyrážejí za dobrodružstvím a poznáním od roku 2012 – jednou týdně na dopolední výpravu. Dobré boty a svačina s sebou nutné!

Ekologické výukové programy – děti se dozvídají o různých tématech z oblasti životního prostředí prostřednictvím aktivit vedených zkušenými externími lektory.

Lesní týden v „klasické“ mateřské škole – děti tráví více dní za sebou dopoledne venku mimo školkový areál, v přírodě blízkém prostředí. 05-06/2015 tyto aktivity s úspěchem vyzkoušelo 6 tříd MŠ (Beruška, Brouček, Delfín, Lvíček, Pejsek, Sluníčko).

Projektové vyučování – děti se problémem zabývají z více úhlů pohledu, nahlížejí na svět celostně.

Šetříme přírodní zdroje – máme instalovány spořiče vody; třídíme odpad; sbíráme vysloužilé elektrospotřebiče; zhasínáme světla, pokud nejsou potřeba.

Voda z nebe – víme, že voda je základní podmínkou života na Zemi. Chceme o ni pečovat a chránit ji!

Učíme se na skutečných věcech – reálné objekty nám poslouží lépe než ilustrace v knize či mistrně vyvedený film.

Spolupracujeme s rodiči – každý dospělý má dětem co nabídnout – znalost, dovednost, dobrý příklad.

Vytváření kompetencí pro udržitelný rozvoj – děti se učí uvažovat a chovat s ohledem na prospěch budoucích generací.

Na základě zkušeností s realizací Lesního týdne a našich poznatků o lesních školkách jsme vytvořili 4 soubory terénních pomůcek, které mohou třídy využívat při pobytu venku. Pro školkovou zahradu budou podobné pomůcky k dispozici přímo na zahradě.