Projekt retenční nádrže

Přehled projektu retenční nádrže.

Grantový Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy    

Název projektu:  Nádrže na dešťovou vodu s čerpáním