O nás

Pár slov o naší školce.

Jsme mateřská škola v Horních Počernicích, celkem se třinácti třídami.

Máme tři pracoviště – v budově Chodovická – KOSTIČKA, v budově Ratibořická – DOMINO a od školního roku 2012/13 také v nově postavené budově, pojmenované PASTELKA.

V budově KOSTIČKA jsou čtyři třídy, v PASTELCE je 6 tříd, z toho dvě třídy jeslového typu pro dvouleté děti. V budově DOMINO jsou tři třídy, z nichž jedna je třída s křesťanským zaměřením. Tato třída pracuje dle školního programu, který je obohacen prvky křesťanské výchovy. Je zde úzká spolupráce s rodinami dětí tak, aby byly vedeny dle jejich představ.

Třídy jsou koncipovány takto: „jeslová“ třída: děti ve věku 2 let, „malé“ děti 3-5 let jsou v heterogenních, tedy smíšených třídách. Na přání rodičů jsou zachovány tzv. „předškolní“ třídy, kde je program veden se zvýšeným důrazem na přípravu dětí na vstup do základní školy.

Jsme škola s integrací.

Spolupracujeme se všemi ZŠ v Horních Počernicích, se speciálními pedagogickými centry dle potřeb dětí, i se Základní uměleckou školou.

Jsme držiteli certifikátu „Školka blízká přírodě“.

Nabízíme poradenskou činnost.

Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl PR, VLOŽKA 78

IČ: 709 453 81

Hlavní účet Mateřské školy:
249 559 379 / 0800

Účet školní jídelny:
7034 – 249 559 379 / 0800

Transparentní účet SRPMŠ:
26 00 33 62 36 / 2010