Voda z nebe

Projekt MŠ a SRPMŠ Chodovická VODA Z NEBE byl zdárně dokončen!

Jádrem projektu je využití dešťové vody k zálivce zahrady MŠ Chodovická a navazující edukativní program orientovaný na dětského příjemce od 3 do 6 let věku (se zdůrazněním na oblast udržitelného rozvoje a šetrného přístupu k životnímu prostředí). Projekt za využití nádoby na zachycení dešťové vody s odtokem, doplněné o systém „korýtek“ a souvisejících „edukativních“ prvků (vodní mlýnek, propusť atd.) přináší úsporu vody a zároveň s tím poskytuje možnost rozšířeného vzdělávání v oblasti obecné ekologie a šetření přírodních zdrojů. Projekt byl doplněn pracovním semináře a informační kampaní.       

Na krytí finančních nákladů projektu nám přispěla Nadace Partnerství spolu s firmou Nestlé částkou ve výši 31 000 Kč. 16 000 Kč bylo odčerpáno ze zdrojů SRPMŠ Chodovická (z toho 15 000 Kč tvořily sponzorské dary manželů Kubešových a pana Ivora Domináka (fa Nicodom). Dostalo se nám i materiální pomoci od manželů Herianových, využili jsme zbylý materiál z předchozích projektů. Současní i bývalí rodiče a učitelé MŠ Chodovická odpracovali pro zdar společného díla 200 brigádnických hodin!

Díky projektu školka získala: zdroj vody k zálivce zahrady, který mohou bezpečně využívat samotné děti (dešťová nádrž); nový atraktivní hrací prvek se silným edukativním potenciálem (soustava pevných vodních korýtek) a variabilní „stavebnici závlahového systému“, jejíž používání bude u dětí probouzet tvořivost, fantazii a konstruktivní myšlení; základní metodickou i materiální výbavu pro vzdělávací aktivity o vodě v duchu VUR; z kdysi „hluchého“ místa vznikl zajímavý a inspirativní kout školkové zahrady.

Zde najdete závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování projektu a fotogalerii.

Ukončením projektu ale náš zájem o toto téma nekončí – dál budeme podporovat naši školku a její učitelky v tom, aby mohly s dětmi nové prvky s radostí využívat a budeme podle svých sil a nápadů tyto možnosti dále rozšiřovat! Vodní hrátky teprve začínají!

příkladové aktivity s vodou

Řízení projektu: Karolína Klímová, klimovak@volny.cz, 774 347 262 (finance, PR, vzdělávací aktivity, koordinace dobrovolníků)

        Tento projekt finančně podpořila Nadace Partnerství a Nestlé.      

 

úkoltermínkdostavpoznámka
výběr nádoby na zachycování dešťové vody, projednání na ÚMČ07/2014KKsplněno bylo projednáno Radou MČ 17.7.2014, dešťovou nádrž jsme dostali darem od Petra a Marušky Herianových
usazení a připojení nádoby na stávající dešťový svod, vsakovačka, 03/2015KK splněno zde detaily, máme vystavěnou zídku a usazenou nádrž připojenou na svod, zamaskovanou jako domeček; zbývá vykopat a zavézt štěrkem vsakovačku 🙁
edukativní prvky – výroba01-03/2015  splněno plastová korýtka a podstavce ve tvaru bedniček s různě hlubokými výřezy pro usazení korýtek, doplňující edukativní prvky jak by to mohlo vypadat?
propagační materiály04/2015KK splněno propagační materiál
sestava korýtek  03/2015KKsplněnonebezpečí nutnosti certifikace zažehnáno :-), objednali jsme u výrobce zařízení dětských hřišť Hybaj, s.r.o., Brno; korýtka byla usazena v rámci rodičovské brigády 28.3.
průběžná zpráva projektu10/2014KK splněno

 zde z 15.10.2014

zahajovací akce pro MŠ a veřejnost

vzdělávací seminář

18.4.2015

23.4.2015

KK splněno

 akce v rámci oslav Dne Země (Zdravé město Horní Počernice, www.zdravehornipocernice.cz)

workshop O VODĚ S VODOU proběhl 23.4. od 16-18 hod. na školkové zahradě u vodních hrátek; cca 40 účastníků včetně dětí; aktivity výuky o vodě pro MŠ/ZŠ formou Učení v zahradě,  leták

závěrečná zpráva projektu04/2015KK splněno  závěrečná zpráva a závěrečné vyúčtování