Nadstandardní aktivity

Jaké nadstandardní aktivity Vám nabízíme?

Poradenská činnost v oboru speciální pedagogiky; logopedie - Mgr. Marie Sekyrková - přímo v objektu MŠ

  • Stimulace celkového vývoje dítěte, včetně řečového
  • Rozvíjející cvičení pro předškoláky
  • Cvičení zaměřená na rozvoj hrubé a jemné motoriky, myšlení, řeči, grafomotoriky, sebeobsluhy
  • Cvičení pro děti s ADH a ADHD