Školné a stravné

PODKLADY PRO PLATBY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO – školní rok 2023/24

Školné:  Kč 900,- / měsíc – celodenní (nebo 450,-Kč/ měsíc – polodenní)

(předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí – v tomto školním roce děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018)

Školné plaťte převodem na účet – trvalým příkazem.

Bankovní účet Mateřské školy Chodovická pro platby za ŠKOLNÉ  249 559 379 / 0800

Specifický symbol: 001

Stravné: Kč 1232,- / měsíc – celodenní (nebo 990,-Kč/ měsíc – polodenní)

Stravné pro děti s OŠD: Kč 1386,- / měsíc – celodenní (nebo 1122.-Kč/ měsíc – polodenní)

Stravné plaťte převodem na účet – trvalým příkazem.

Bankovní účet Mateřské školy Chodovická pro platby za STRAVNÉ  7034 – 249 559 379 / 0800

Rozpis plateb

OBDOBÍ

SPLATNOST

DOPORUČENÉ DATUM ÚHRADY

ŠKOLNÉ Kč

STRAVNÉ Kč

 

(celodenní/polodenní)

  STRAVNÉ Kč

pro děti s OŠD

(celodenní/polodenní)

září 2023

5.9.2023

3.9.2023

900,- / 450,-

1232,- / 990,-

1386,- / 1122,-

říjen 2023

5.10.2023

3.10.2023

900,- / 450,-

1232,- / 990,-

1386,- / 1122,-

listopad 2023

5.11.2023

3.11.2023

900,- / 450,-

1232,- / 990,-

1386,- / 1122,-

prosinec 2023

5.12.2023

3.12.2023

900,- / 450,-

1232,- / 990,-

1386,- / 1122,-

leden 2024

5.1.2024

3.1.2024

900,- / 450,-

1232,- / 990,-

1386,- / 1122,-

únor 2024

5.2.2024

3.2.2024

900,- / 450,-

1232,- / 990,-

1386,- / 1122,-

březen 2024

5.3.2024

3.3.2024

900,- / 450,-

1232,- / 990,-

1386,- / 1122,-

duben 2024

5.4.2024

3.4.2024

900,- / 450,-

1232,- / 990,-

1386,- / 1122,-

květen 2024

5.5.2024

3.5.2024

900,- / 450,-

1232,- / 990,-

1386,- / 1122,-

červen 2024

5.6.2024

3.6.2024

900,- / 450,-

1232,- / 990,-

1386,- / 1122,-

Oznámení

o stanovení výše úplaty za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, ve školním roce 2023- 2024.
Podle § 123 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je stanovena s účinností od 01. 09. 2023 výše úplaty za vzdělávání v Mateřské škole, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900 (školné)
v částce 900,- Kč měsíčně

Úplata je splatná za příslušný měsíc dle § 6 Vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění do 05. dne aktuálního kalendářního měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín splatnosti, a je stejná pro všechny děti, které docházejí do mateřské školy.
V případě přerušení provozu MŠ (jen o letních prázdninách) se částka poměrně sníží.

Dětem docházejícím do 3. ročníku MŠ (tj., které dovrší do 31.8.2023 5 let věku a starším) je poskytováno dle §123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. vzdělání bezúplatně a to i dětem, které mají povolen odklad školní docházky a docházejí do 3. ročníku MŠ podruhé. V tomto ročníku absolvují děti povinné předškolní vzdělávání.

Dle § 6, odst. 6 vyhlášky č.14/2005 Sb. v platném znění bude od úplaty osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud některou z těchto skutečností prokáže řediteli mateřské školy.

Prosíme rodiče, aby platby poukazovali škole bezhotovostně ve výše uvedených termínech.

Bc. Dana Uhrová
Ředitelka MŠ, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900

V Praze 30.5.2023