Pastelka

Mateřská škola má 13 tříd, které jsou rozmístěny do tří budov. Jednotlivé třídy jsou označeny těmito značkami:

PASTELKA = umístění v hlavní budově