Co jsme zač

Hlavní poslání SRPMŠ Chodovická.

Náš spolek je zapsán v obchodním rejstříku obvodního soudu pro Prahu 9, ustavující členská schůze proběhla dne 31.10.2012.

Ke dni 4.11.2019 čítal spolek 37 členů.

 Hlavním posláním SRPMŠ Chodovická, z.s. je především:

  • všestranná podpora MŠ v její činnosti
  • vytváření atmosféry pozitivity a spolupráce mezi školkou a rodiči školkových dětí, jakož i širší veřejností
  • podpora potřeb, práv a zájmů našich dětí

Aktivity SRPMŠ směřovaly v minulých letech zejména k obnově školkové zahrady a podpoře principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj v MŠ Chodovická – podrobněji zde

Platné stanovy SRPMŠ Chodovická, z.s.

Přihláška člena spolku

Jednotkový členský příspěvek pro rok 2022/2023 činí 500 Kč/1 dítě docházející do MŠ.

Č.ú. 2600336236/2010, Fio banka, a.s. (transparentní účet)

Při odesílání plateb, prosím, VŽDY používejte na místě variabilního symbolu číslo přidělené Vašemu dítěti hospodářkou MŠ pro úhradu školného a stravného!

Členský příspěvek je určen na účely dané Stanovami z.s. Rodiče dětí naší MŠ, kteří nejsou členy spolku, jsou vázáni školním řádem k platbě tzv. příspěvku na nadstandartní akce (RPNA) ve stejné výši a účelu využití, jako je zmíněný členský příspěvek (výše příspěvku bývá tradičně odsouhlasena rodiči na podzimní schůzi rodičů).

Další info o využití členského příspěvku:

Pozvánka na schůzi 2023

Zápis členské schůze 2022

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz či nápad týkající se MŠ a SRPMŠ Chodovická, napište nám na srpms@ms-chodovicka.cz.