Ke stažení

Zde naleznete potřebné soubory ke stažení.

Zápis 2022

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2022-2023

Postup při zápisu – přidělení čísla

Zápis – Potvrzení o zdravotní způsobilosti a očkování

Pokyny k zápisu – MŠ – Ukrajina

Informace k mimořádnému zápisu – LEX Ukrajina

РЕЄСТРАЦІЯ В ДИТЯЧИЙ САДОК

Výsledky zápisu/Результати зарахування

Zpětvzetí žádosti

Mateřská škola

Školní řád na rok 2021/2022

Úplata za školné – 1. 9. 2021

Úplata za školné – příloha 1

Informační memorandum GDPR

Vnitřní a sanitační řád ŠJ

Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou

Dodatek č.3 k informačnímu memorandu GDPR

Omluvení nepřítomnosti dítěte v MŠ

Balíček finanční pomoci Pražanům

Směrnice pro podávání a vyřizování žádostí o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů

Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY