Ke stažení

Zde naleznete potřebné soubory ke stažení.

Zápis 2024

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2024-2025

Postup při zápisu – přidělení čísla

Zápis – Potvrzení o zdravotní způsobilosti a očkování

Zpětvzetí žádosti

Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025

Mateřská škola

Školní řád na rok 2023/2024

Úplata za školné – 1. 9. 2023

Úplata za školné – příloha 1

Informační memorandum GDPR

Vnitřní a sanitační řád ŠJ

Vnitřní a sanitační řád ŠJ – výdejna

Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou

Dodatek č.3 k informačnímu memorandu GDPR

Omluvení nepřítomnosti dítěte v MŠ

Balíček finanční pomoci Pražanům

Směrnice pro podávání a vyřizování žádostí o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů

Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY