Ke stažení

Zde naleznete potřebné soubory ke stažení.

Zápis 2024

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2023-2024

Postup při zápisu – přidělení čísla

Zápis – Potvrzení o zdravotní způsobilosti a očkování

Výsledky mimořádného zápisu 2023/Результати позачергового зарахування

Oznámení o konání mimořádného zápisu 2023/Повідомлення про позачерговий зарахування 2023р

Zpětvzetí žádosti

Výsledky zápisu 2023

Mateřská škola

Školní řád na rok 2023/2024

Úplata za školné – 1. 9. 2023

Úplata za školné – příloha 1

Informační memorandum GDPR

Vnitřní a sanitační řád ŠJ

Vnitřní a sanitační řád ŠJ – výdejna

Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou

Dodatek č.3 k informačnímu memorandu GDPR

Omluvení nepřítomnosti dítěte v MŠ

Balíček finanční pomoci Pražanům

Směrnice pro podávání a vyřizování žádostí o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů

Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY