Šablony II.

Přehled šablony II.

Název projektu:  Personální posílení a výuka s ICT na MŠ Chodovická

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014167

Termín realizace: 1.9.2019 – 31.8.2021