RPNA info

Důležité informace o rodičovském příspěvku na nadstandardní akce.

MŠ Chodovická je tradičně známa tím, že děti v rámci školního výukového programu absolvují během roku množství výletů, výstav a kulturních akcí. Náklady těchto akcí jsou hrazeny zčásti z rodičovského příspěvku na nadstandardní akce (dále jen RPNA), zčásti jsou doplaceny individuálně (tak, aby nebyly přesmíru znevýhodňovány děti, které často ve školce absentují).

RPNA je využit na řadu dalších účelů – viz zprávy o hospodaření SRPMŠ a rozpočty, zveřejněné v sekci „co jsme zač“.

Jeho výše je vypočtena tak, aby byl v příslušném roce smysluplně vynaložen ku prospěchu našich dětí.

Společnou iniciativou vedení školky a rodičů vzniklo na podzim 2012 při naší MŠ občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická (dále jen SRPMŠ). Jeho prostřednictvím, kde RPNA má formu členského příspěvku, může školka tyto prostředky efektivně využívat a rodiče zase mohou jejich využití dobře sledovat a příp.ovlivňovat.

Je třeba vědět, že členové SRPMŠ jsou k platbě příspěvku vázáni Stanovami z.s.; rodiče, kteří členy SRPMŠ z různých důvodů nejsou a RPNA nezaplatí i přesto, že je tato povinnost zakotvena ve školním řádu, musí očekávat vyvození důsledků – jejich děti nedostanou nadílky jako ostatní; tam, kde lze vypočítat poměrnou částku na hrazení akcí, budou vyžadovány doplatky. V mnoha případech podíl jednotlivého dítěte stanovit nelze (např.jedná-li se o koupi hraček do tříd, výtvarného materiálu, představení ve školce apod.); v takových případech potom „dotují“ chybějící peníze ostatní rodiče ze svých příspěvků.

I pro období šk.r. 2019/2020 byl schůzí rodičů odhlasován RPNA (a později i shromážděním členů SRPMŠ členský příspěvek) ve výši 500 Kč/1 dítě docházející do MŠ.

Částka měla být uhrazena nejpozději 15.11.2019.

 Částku, prosím, poukazujte:

1/ jste-li členem SRPMŠ: č.ú. 2600336236/ 2010  Fio banka, a.s. (transparentní účet)

2/ nejste-li členem SRPMŠ: I v tomto případě vedení MŠ preferuje, abyste použili výše uvedený účet SRPMŠ! Platba potom nebude členským příspěvkem, ale účelovým darem.

Máte též možnost použít tzv.rezervní účet MŠ: č.ú. 0249559379/0800, spec.symbol: 003 . Využití prostředků na tomto bankovním účtu je úzce vázáno na rozhodnutí zřizovatele MŠ, tj.MČ Praha 20, což přináší jistá omezení a nepružnost. 

V každém případě vždy použijte variabilní symbol, který byl přidělen Vašemu dítěti hospodářkou školy pro placení školného/stravného! 

Bc. Dana Uhrová 

Gabriela Klementová