Informace k možnosti požádat o finanční podporu naleznete ve směrnici školy -„Směrnice pro podávání a vyřizování žádostí o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity“. 

Směrnici a přílohy najdete v sekci KE STAŽENÍ