OZNÁMENÍ
o přerušení a zajištění provozu MŠ na území MČ Praha 20 v době vánočních prázdnin 2024

Na základě usnesení 47. schůze Rady MČ Praha 20 – číslo RMC/47/20/0041/24 ze dne 08. 02. 2024:

Vánoční provoz = 23., 27., 30., a 31. 12. 2024 – je provoz přerušen ve všech MŠ zřizovaných MČ Praha 20 – zahájen bude opět ve čtvrtek 02. 01. 2025

 

Bc. Dana Uhrová
Ředitelka MŠ, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900

V Praze 09. 04. 2024