Informace o prázdninovém provozu od 01. 07. – 15. 07. 2022

Školní rok končí 30.6.2022 – letní provoz je pouze pro nahlášené děti

POZOR!!!! – při odpoledním pobytu dětí na školní zahradě se do třídy nedozvoníte ani nedovoláte na pevnou linku, v případě nutnosti můžete využít uvedený mobilní kontakt. 

tel: 281 922 738 + linky jednotlivých tříd (linku zadávejte po výzvě automatem):

Hospodářka ŠJ

Lucie Smolíková,  e-mail:  hospodarka@ms-chodovicka.cz

tel.: 281 922 738, linka 135

mobil: 724 006 023