OZNÁMENÍ
o přerušení a zajištění provozu MŠ na území MČ Praha 20 v době letních a vánočních prázdnin 2023

Na základě usnesení 10. schůze Rady MČ Praha 20 – číslo RMC/10/17/0189/23 ze dne 02. 02. 2023 bude v měsíci červenci 2023 omezen provoz mateřských škol Prahy 20 a náhradní provoz bude zajištěn takto:

01. 07. – 14. 07. 2023 – MŠ, Praha 9, Chodovická 1900, budova Pastelka (v provozu všechny MŠ na území Prahy 20).
17. 07. – 01. 09. 2023 – je provoz přerušen ve všech MŠ zřizovaných MČ Praha 20 z důvodu plánovaných oprav, rekonstrukcí a údržby.

Nový školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí – 04. 09. 2023

27. 12. – 29. 12. 2023 – je provoz přerušen ve všech MŠ zřizovaných MČ Praha 20 – provoz bude opět zahájen v úterý 02. 01. 2024

Výše úplaty (školného) za vzdělávání v MŠ Chodovická se v době letních prázdnin 2023 poměrně snižuje a činí 47,- Kč za den.
Provoz v době letních prázdnin je určen přednostně pro děti zaměstnaných rodičů a rodičů evidovaných na ÚP docházejících do mateřské školy na území Prahy 20.
Upozorňujeme rodiče přihlášených dětí, že v případě neuhrazení školného a stravného na účet mateřské školy do určeného data, nebude dítě do mateřské školy na letní provoz přijato.

 

Bc. Dana Uhrová
Ředitelka MŠ, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900

V Praze 29. 03. 2023