Vážení a milí rodiče,

těšíme se na vaše děti v novém školním roce 2023/24. Školka se pro vás otevírá v pondělí 4. 9. 2023. Rozdělení dětí do tříd je vyvěšeno na vchodě do hlavní budovy Pastelka po nezbytně nutnou dobu nebo ho najdete v aplikaci Twigsee.

Provozní doba MŠ

Příchod do MŠ:

  • Klasické třídy – od 6:30 nejpozději do 8:00 hod.

  • Jeslové třídy – od 7:00 do 8:00 hod.

Vyzvedávání dětí z MŠ:

  • Klasické třídy – po obědě od 12:30 do 13:00 hod. Odpoledne od 15:00 do 17:30 hod. (dle počasí ve třídách či na školní zahradě)

  • Jeslové třídy – po obědě od 12:15 do 12:45 hod. Odpoledne od 15:00 do 17:00 hod. (dle počasí ve třídách či na školní zahradě)

Omlouvání dětí – ráno nejpozději do 8:00 hod. telefonem, osobně nebo přes aplikaci Twigsee. Kontakty na jednotlivé třídy najdete na webových stránkách v sekci Kontakty.

Platby za školné a stravné – předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí (jedná se o děti, které jsou narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018). Prosíme rodiče o zrušení trvalých příkazů na školné. Stravné a školné pro tento školní rok zůstává stejné – více informací najdete na webových stránkách v sekci O NÁS – ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Celodenní/polodenní docházka – změnu docházky na celodenní či polodenní je možné provést do konce září pomocí tiskopisu „Změna docházky“. V případě adaptace je možné si školné snížit tiskopisem „Žádost o snížení úplaty z důvodu adaptace“ také do konce září. Oba dva tiskopisy si můžete vyzvednout po telefonické či emailové domluvě u vedení školy.

Platební příkazy a rozhodnutí o přijetí (platí pro nově přijaté děti) – pokud jste si ještě nevyzvedli rozhodnutí o přijetí dítěte či platební příkazy, kontaktujte vedení školy.

Aplikace Twigsee – v případě, že Vám nepřišel email s přístupovými údaji do aplikace Twigsee, který je potřeba k registraci, kontaktujte vedení školy.

Další informace najdete ZDE