Ve školním roce 2024-2025 je změna ve výši školného:
– měsíční úplata za celodenní docházku je ve výši 990,- Kč
– měsíční úplata pro polodenní docházku je ve výši 495,- Kč
Výše stravného se nemění.

Děti, které do 31.8.2024 dovrší 5 let věku a starší s OŠD budou plnit povinné předškolní vzdělávání a školné neplatí.
Prosíme rodiče dětí, které ukončují docházku do MŠ, aby zrušili platební příkazy za školné a stravné.