Výběrové řízení na pracovní pozici administrativní pracovník školy

Identifikace zadavatele
Mateřská škola Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace
Chodovická 1900/34
193 00 Praha 20 – Horní Počernice
IČ: 709 453 81
Oprávněná osoba: Bc. Uhrová Dana, ředitelka MŠ a Ing. Davidová Veronika, ekonomka MŠ
Kontakt: 603 956 353, reditelna@ms-chodovicka.cz
724 006 020, ekonomka@ms-chodovicka.cz

Vymezení předmětu výběrového řízení
Administrativní pracovník školy
Místo výkonu práce
Mateřská škola Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900/34
Kvalifikační kritéria
Minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomické, ukončené maturitní zkouškou, vyšší ekonomické vzdělání výhodou
Praxe v administrativě minimálně 2 roky (praxe ve školství a v příspěvkových organizacích výhodou).
Pracovní náplň
– Zpracování podkladů pro podvojné účetnictví – všech organizačních složek a projektů, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílech majetku, závazků a pohledávek, o nákladech a výnosech, příjmech a výdajích, účetní závěrky, vedení účetní knihy, …
– Zpracování veškerých účetních a statistických výkazů, náhradního plnění.
– Zajišťování bezhotovostního platebního styku, vedení pokladny.
– Zajišťování styku s bankami, FÚ, OSSZ, ZP
– Úprava provozního rozpočtu pro jednotlivé součásti i za celek, kontrola a koordinace čerpání rozpočtů jednotlivých středisek
– Korespondence s úřady, odběrateli a dodavateli, vedení pošty
– Zařazování, odpisování majetku.
– Aktualizace ekonomických směrnic.
– Evidence, zpracování a uzávěrka školného.
– Zajišťování personální agendy
– Zajišťování správy MŠ – nákupy, objednávky, revize, opravy
Požadavky
– Orientace v podvojném účetnictví.
– Uživatelská znalost práce na PC – kancelářské programy Word, Excel,…, Gordic, Vema
– Znalost a orientace v oblasti personální agendy.
– Orientace v platné legislativě.
– Orientace v nových ITC technologiích.
– Spolehlivost, odpovědnost, ochota se nadále vzdělávat, samostatnost.
– Morální a právní bezúhonnost.

Typ pracovní smlouvy
Smlouva na dobu určitou (záskok za mateřskou) se zkušební dobou 3 měsíce.
Platové ohodnocení
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací) a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (9. platová třída)
Podání písemných přihlášek
Přihláška bude podána v českém jazyce, pouze elektronickou poštou ve formátu PDF na adresu zadavatele: reditelna@ms-chodovicka.cz nebo ekonomka@ms-chodovicka.cz do předmětu zprávy napište „Výběrové řízení – ekonom MŠ“
Lhůta pro podání přihlášek do 1. kola končí 23. 10. 2023 v 8:00 hod.
Náležitosti přihlášky uchazeče:
– Kontaktní údaje – jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, doručovací pošta, telefon, e-mail, datum a podpis
– Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– Strukturovaný životopis s podrobnějším popisem obsahu práce ve stejném nebo příbuzném oboru
– Souhlas se zpracováním osobních údajů
– Motivační dopis
V případě postupu do 2. kola – s sebou –
– originál dokladu o dosaženém vzdělání
– platný výpis z trestního rejstříku
– zdravotní způsobilost
Další informace
Práce na poloviční úvazek, stálá pracovní doba, jednosměnný provoz.
Nástup od 20. 11. 2023 (příprava na předání 13. – 16. 11. 2023 – dle dohody).
Harmonogram výběru uchazeče
1. kolo 23. 10. 2023 (hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí)
2. kolo 25. 10. 2023 (termíny osobních pohovorů s vybranými uchazeči budou domlouvány telefonicky a elektronicky), o postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni uchazeči 23. 10. 2023.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Praze dne 4. 10. 2023, Bc. Uhrová Dana, ředitelka MŠ