Vážení rodiče,

zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, pokud dosáhlo do 31. 08. 2023 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, ve kterém se bude vzdělávat.

Zápis do MŠ pro děti s povinným i nepovinným předškolním vzděláváním se uskuteční v termínu:

Podrobnější informace najdete v sekci KE STAŽENÍ v dokumentu „Postup při zápisu“. Pečlivě si tento dokument pročtěte.