Zápis do všech MŠ v Horních Počernicích bude probíhat prezenčně v
termínu: 6. a 7. května 2024 od 13:00 do 17:00 hodin. Zápis do naší
školy proběhne v ředitelně školy v hlavní budově MŠ – Pastelka.

Další informace k zápisu budou zveřejněné začátkem dubna (kritéria,
elektronický předzápis, postup zápisu atd.).